JADILAH ORANG YG TAK TERSENTUH API NERAKA

JADILAH ORANG YG TAK TERSENTUH API NERAKA

Rasulullah bersabda :

ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ،ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﻻَ ﺃُﺧْﺒِﺮُﻛُﻢْ ﺑِﻤَﻦْ ﺗُﺤَﺮَّﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ؟ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ : ﺑَﻠَﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻗَﺎﻝَ : ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻫَﻴِّﻦٍ، ﻟَﻴِّﻦٍ، ﻗَﺮِﻳﺐٍ، ﺳَﻬْﻞٍ

“Maukah kalian aku tunjukkan orang yang Haram baginya tersentuh api neraka?”

Para sahabat berkata, “Mau, wahai Rasulallah!”
Beliau menjawab:
( yang Haram tersentuh api neraka adalah) orang yang *Hayyin, Layyin, Qarib, Sahl.”
(H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Hiban).

1. Hayyin
Orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batin.

Tidak labil dan gampang marah, penuh pertimbangan.

Tidak mudah memaki, melaknat serta teduh jiwanya..

2. Layyin
Orang yang lembut dan santun, baik dalam bertutur-kata atau bersikap.

Tidak kasar, tidak semaunya sendiri .

Tidak suka memarahi orang yang berbeda pendapat dengannya.

Tidak suka melakukan pemaksaan pendapat.

Lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia

3. Qarib

Akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan bagi orang yang diajak bicara.
Dan murah senyum jika bertemu.😊😊😊

4. Sahl

Orang yang tidak mempersulit sesuatu.
Selalu ada solusi bagi setiap permasalahan.

Tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan dan tidak membuat orang lain lari serta menghindar.

Inilah bingkai akhlaq yang mulia..

Semoga Allah taqdirkan kita memiliki akhlaq tersebut… Aamiin yra..

oleh: Ust. Dudi Muttaqien

Advertisements